Az ajándékozási szerződést általában akkor írják, amikor nagyobb értékű ajándékot adnak vagy kapnak. Ez segíthet a feleknek abban, hogy tisztában legyenek azzal, hogy az ajándék milyen feltételekkel lett adományozva vagy elfogadva, valamint hogy az ajándék kapcsán felmerülő jogi és pénzügyi kérdéseket megfelelően rendezzék. Például egy ingatlant, járművet vagy más jelentős értékű vagyoni javakat általában ajánlott írásban átadni és dokumentálni, hogy a tulajdonjog, felelősség és adók/vámtarifák kérdéseit tisztázzuk.

Mik az ajándékozási szerződés buktatói?

Az ajándékozási szerződéseknek néhány buktatója lehet, amelyeket érdemes figyelembe venni:

 1. Pontos megfogalmazás: Az ajándékozási szerződésnek pontosan és egyértelműen kell leírnia az ajándékot, az átvétel módját és idejét, az ajándék átvételével kapcsolatos jogokat és felelősségeket, valamint az esetleges korlátozásokat. Az elégtelen vagy pontatlan információk okozhatnak vitákat és jogi problémákat.
 2. Adók és illetékek: Az ajándékozási szerződésnek tartalmaznia kell az adók és illetékek kérdését, amelyek az ajándék kapcsán felmerülhetnek. Az ajándék értékének meghatározása és az adók és illetékek megfizetése az ajándékozó és az ajándékot elfogadó közötti megállapodástól függ.
 3. Körülmények változása: Az ajándékozási szerződésnek figyelembe kell vennie a körülmények változását. Ha az ajándék kapcsán módosulnak a jogszabályok vagy a gazdasági környezet, akkor a szerződésnek erre is reagálnia kell.
 4. Ellenőrzés: Az ajándékozási szerződésnek tartalmaznia kell az ajándék átvételének módját és idejét, valamint az ajándék ellenőrzésének lehetőségét. Az ajándékot elfogadó felet arra kell ösztönözni, hogy ellenőrizze az ajándékot az átvételkor, és ha szükséges, tegyen jelentést az esetleges hibákról vagy hiányosságokról.
 5. Aláírás: Az ajándékozási szerződésnek mindkét fél aláírását kell tartalmaznia. Ha az ajándékot elfogadó nem írja alá a szerződést, az ajándék átadása nem biztosítja az ajándék tulajdonjogának átadását.

Összességében, az ajándékozási szerződésnek jól megfogalmazottnak, pontosnak és tisztának kell lennie, figyelembe véve az adók, illetékek és egyéb jogi követelményeket. Ajánlott a szakember segítségét is igénybe venni, hogy az ajándékozási folyamat és a szerződés minden részlete megfelelően dokumentálva legyen.

Hogyan történik az ajándékozási szerződés felbontása?

Az ajándékozási szerződés felbontása általában a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik. Az ajándékozó és az ajándékot elfogadó feleknek általában előzetesen meg kell állapodniuk a felbontás feltételeiről és azok következményeiről.

Az ajándékozási szerződés felbontás lehetősége általában akkor merül fel, ha az ajándékozó vagy az ajándékot elfogadó fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, vagy ha az ajándék kapcsán problémák merülnek fel.

Ha az ajándékot elfogadó fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az ajándékozó általában jogosult arra, hogy visszakérje az ajándékot. Ha az ajándékot elfogadó fél jogosan panaszkodik az ajándék minőségével vagy állapotával kapcsolatban, akkor az ajándékozó lehet köteles az ajándék cseréjére vagy javítására, vagy akár az ajándék visszavásárlására is.

Ha az ajándékozási szerződés felbontására kerül sor, akkor a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni. Az ajándékozó és az ajándékot elfogadó feleknek meg kell állapodniuk a felbontás részleteiről, például hogy az ajándék visszakerül-e az ajándékozóhoz, vagy az ajándékot elfogadó megtartja-e az ajándékot. Ha szükséges, az ajándékot vissza kell adni az ajándékozónak, és az ajándékot elfogadó fél által már megfizetett összeget vissza kell fizetni.

Az ajándékozási szerződés felbontására vonatkozó részleteket mindig a szerződésben kell rögzíteni, és javasolt, hogy szakember segítségét vegyék igénybe a felek a folyamat megfelelő dokumentálása és végrehajtása érdekében.

Mik az ajándékozási szerződés kötelező tartalmi elemei?

Az ajándékozási szerződésnek néhány kötelező tartalmi eleme van, amelyeket a feleknek tartalmazniuk kell a szerződésben. Az alábbiakban felsoroljuk az ajándékozási szerződés legfontosabb kötelező tartalmi elemeit:

 1. Az ajándékozó és az ajándékot elfogadó felek neve és címe: Az ajándékozási szerződésnek tartalmaznia kell az ajándékozó és az ajándékot elfogadó fél nevét és címét.
 2. Az ajándék leírása: A szerződésnek tartalmaznia kell az ajándék leírását, beleértve az ajándék jellegét, minőségét és állapotát.
 3. Az ajándék ára: Az ajándék árát vagy az ajándékozó által az ajándékra fordított költségeket is fel kell tüntetni.
 4. A szerződés célja: Az ajándékozási szerződésnek tartalmaznia kell a szerződés célját, például hogy az ajándékot milyen alkalomból adták ajándékba.
 5. Az ajándékozási feltételek: Az ajándékozási szerződésnek tartalmaznia kell az ajándék átvételének és átadásának feltételeit, ideértve az átvétel és átadás időpontját, a helyet és a módját.
 6. A felek aláírása: Az ajándékozási szerződést mindkét félnek alá kell írnia annak érdekében, hogy a szerződés érvényes legyen.

Fontos megjegyezni, hogy az ajándékozási szerződés egyedi lehet, és a felek által meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészülnie. Javasolt, hogy az ajándékozási szerződést egy jogi szakember segítségével készítsék el, hogy biztosak legyenek abban, hogy a szerződés tartalmazza a szükséges elemeket, és megfelel az adott jogszabályoknak.

Ajándékozási szerződés minta

Másold ki és tedd be Word-be:

AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

Az alulírott [ajándékozó neve és címe], továbbiakban Ajándékozó és az alulírott [ajándékot elfogadó neve és címe], továbbiakban Ajándékot elfogadó közösen írják alá az alábbi ajándékozási szerződést:

 1. Ajándék: Az Ajándékozó ajándékozza Ajándékot elfogadónak a következő ajándékot: [részletesen leírni az ajándékot].
 2. Átadás: Az Ajándékot elfogadó elfogadja és átveszi az ajándékot az Ajándékozótól az alábbi időpontban és helyen: [időpont és hely megjelölése].
 3. Tulajdonjog: Az Ajándékozó nyilatkozik, hogy az ajándék teljes mértékben az ő tulajdonában áll, és hogy nincsenek rajta harmadik fél jogai.
 4. Jótállás és garancia: Az Ajándékozó nem vállal semmilyen jótállást vagy garanciát az ajándék minőségére vagy működőképességére vonatkozóan.
 5. Adók és illetékek: Az Ajándékozó felelős az adók és illetékek megfizetéséért, amelyek az ajándék kapcsán felmerülnek.
 6. Hatály: Ez az ajándékozási szerződés hatályos az aláírás napjától kezdődően.
 7. Módosítás: Ezt az ajándékozási szerződést csak írásban lehet módosítani, amelyet mindkét félnek alá kell írnia.
 8. Érvénytelenség: Ha bármely rendelkezés vagy feltétel ebben az ajándékozási szerződésben érvénytelennek vagy jogellenesnek található, akkor az érvénytelenség nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.
 9. Jogi felek aláírása: A jelen ajándékozási szerződésnek két példánya van, amelyek egyformán érvényesek. Minden fél egy-egy példányt kap, amelyen az aláírásuk található.

Az Ajándékozó:


[ajándékozó neve és aláírása]

Az Ajándékot elfogadó:


[ajándékot elfogadó neve és aláírása]

Dátum: ___________________

Ez a fenti mintaszerződés csak általános útmutatás, és nem helyettesíti a jogi tanácsadást vagy a jogi dokumentumok megbízható előállítását. A pontos jogi megoldás érdekében javasoljuk, hogy fordulj jogi szakemberhez.