Utánfutó adásvételi szerződést akkor kell írni, amikor az utánfutó eladója és vevője között megegyezés született az utánfutó eladására és megvásárlására vonatkozó feltételekről. Az utánfutó adásvételi szerződés célja, hogy dokumentálja a felek közötti megállapodást és rögzítse az utánfutó árát, állapotát, az átvétel módját és az esetleges garanciális feltételeket. Az utánfutó adásvételi szerződés írása nem kötelező jogi előírás minden országban, de ajánlott, mivel segíthet elkerülni a későbbi vitákat és jogi problémákat az adásvétel kapcsán. Az utánfutó adásvételi szerződés tartalma az adott ország jogszabályaitól és az adásvétel részleteitől függően változhat.

Az utánfutó adásvételi szerződés megkötésekor fontos odafigyelni a következőkre

  1. Az utánfutó adatai: Az adásvételi szerződésben feltüntetni kell az utánfutó márka, modell, rendszáma és éve, valamint az utánfutó állapota, hogy az eladó és a vevő között ne legyen félreértés az utánfutó állapotával kapcsolatban.
  2. Az utánfutó ára: Az adásvételi szerződésben szerepelnie kell az utánfutó eladási árának, valamint annak a fizetési módjának és határidejének.
  3. Az utánfutó átvétele: Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell az utánfutó átvételi helyét és időpontját, valamint az utánfutó okmányait és kulcsait.
  4. A garanciák és felelősségek: Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell az eladó garanciáit, ha van ilyen, valamint azt, hogy az utánfutó átvételét követően minden kockázat és felelősség a vevőt terheli.
  5. Az aláíró felek adatai: Az adásvételi szerződésben szerepelniük kell az eladó és a vevő nevének és címének.
  6. Az aláírás és dátum: Az adásvételi szerződést mindkét félnek alá kell írnia, és a dátumot is feltüntetni kell.

Az utánfutó adásvételi szerződés megkötése előtt érdemes alaposan átnézni az utánfutót, és meggyőződni arról, hogy az megfelel az elvárásoknak, valamint körültekintően átbeszélni az adásvétel feltételeit. Ha valami nem tiszta vagy bizonytalan, érdemes további kérdéseket feltenni és egyértelműsíteni az adásvételi szerződésben rögzített feltételeket.

Az alábbiakban található egy általános utánfutó adásvételi szerződés mintája. Kérlek vedd figyelembe, hogy ez egy csupán példa. Másold ki egy wordbe.


UTÁNFUTÓ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Az aláíró felek a következőkben állapodtak meg:

Eladó neve: ____________________________

Eladó címe: ____________________________

Vevő neve: ____________________________

Vevő címe: ____________________________

Az eladó eladja, és a vevő megvásárolja az alábbi utánfutót:

Márka: ____________________________

Modell: ____________________________

Rendszáma: ____________________________

Évjárata: ____________________________

Az utánfutó állapota: ____________________________

Az utánfutó eladási ára: ____________________________ (_______________________________ forint)

Az utánfutó eladási árának fizetése a következők szerint történik:

  • ____________________________ forintot az aláírás napján a vevő átad az eladónak.
  • A fennmaradó összeget a vevő készpénzben az utánfutó átvételekor fizeti ki az eladónak.

Az utánfutó átvétele az eladó által megadott helyen és időpontban történik. Az utánfutó átvételekor az eladó átadja az utánfutó okmányait (forgalmi engedély, törzskönyv stb.) és az utánfutóhoz tartozó összes kulcsot és tartozékot. Az utánfutó átvétele után minden kockázat és felelősség a vevőt terheli.

Az utánfutó állapota a vevő általi átvételkor teljes mértékben megfelelt az eladó által adott leírásnak, és az utánfutó semmilyen hibát vagy sérülést nem szenvedett.

Az eladó garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy az utánfutó minden engedélyt és engedélyeztetést megkapott, amelyek a használatához szükségesek, és hogy az utánfutó semmilyen követeléssel nem tartozik. Az eladó minden felelősséget és kötelezettséget kizár, amelyek az utánfutó használata során merülnek fel.

Ezt a szerződést két példányban készítették, egyet az eladó és egyet a vevő számára.

Az eladó aláírása: ____________________________

Dátum: ____________________________

A vevő aláírása: ____________________________

Dátum: __________________________

Ez a fenti mintaszerződés csak általános útmutatás, és nem helyettesíti a jogi tanácsadást vagy a jogi dokumentumok megbízható előállítását. A pontos jogi megoldás érdekében javasoljuk, hogy fordulj jogi szakemberhez.