A telephely bérleti szerződést akkor érdemes kötni, ha egy vállalkozásnak vagy magánszemélynek olyan ingatlant kell bérelnie, amelyben üzletet folytat, irodát működtet vagy máshogy hasznosítja. A telephely bérleti szerződés lehetőséget biztosít a bérlőnek arra, hogy egy bizonyos időszakra bérbe vegyen egy ingatlant, amelyet használhat a tevékenységei számára, míg a tulajdonos (Bérbeadó) keresetet szerezhet az ingatlana felajánlásával.

Mikor érdemes telephely bérleti szerződést kötni?

A telephely bérleti szerződés előnyös lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek saját ingatlannal, vagy amelyek számára nem gazdaságos vagy nem praktikus az ingatlan vásárlása. A bérelt telephely lehetőséget biztosít a vállalkozás számára arra, hogy üzleti tevékenységét rugalmasan és költséghatékonyan végezze el.

A telephely bérleti szerződés akkor is fontos lehet, ha a bérlőnek hosszú távú tervei vannak az adott területen vagy az adott tevékenységben, mivel ez lehetőséget biztosít arra, hogy hosszabb távon tervezzen és biztos alapot nyújtson a vállalkozás számára.

Mik a telephely bérleti szerződés legfontosabb elemei?

A telephely bérleti szerződésnek számos fontos eleme van, amelyek biztosítják a bérlő és a bérbeadó érdekeinek védelmét. Néhány fontos elem a következő:

 1. Felek adatai: A szerződésnek tartalmaznia kell mindkét fél nevét, címét, adószámát és egyéb azonosító adatait.
 2. Bérleti díj és fizetési feltételek: A szerződésnek meghatározni kell a bérleti díj összegét, az esetleges kaució összegét és a fizetési határidőket. Fontos, hogy a szerződés tartalmazza a bérleti díj emelésének módját és feltételeit.
 3. Az ingatlan állapota: A szerződésnek pontosan meg kell határoznia az ingatlan állapotát a bérbeadás kezdete előtt. A bérlő és a bérbeadó által végzett bejárás során készített jegyzőkönyv tartalmazhatja az ingatlan állapotának leírását.
 4. Használati feltételek: A szerződésnek pontosan meghatározni kell, hogy a bérlő hogyan használhatja az ingatlant, beleértve a felújítások és az átalakítások engedélyezésének módját, az ingatlanon kívüli tevékenységeket és az ingatlan rendeltetésszerű használatát.
 5. Időtartam és felmondás: A szerződésnek meghatározni kell a bérleti időtartamot és a felmondási időket. A szerződésnek meghatározni kell, hogy a bérleti időszak hosszabbítható-e, és ha igen, milyen feltételekkel.
 6. Jogi felelősség: A szerződésnek meghatározni kell mindkét fél jogi felelősségét. Például a bérlő felelős lehet az ingatlan karbantartásáért és javításáért, míg a bérbeadó a szükséges engedélyek beszerzéséért felelős.
 7. Adók és illetékek: A szerződésnek meghatározni kell, hogy a bérleti díj tartalmazza-e az adókat és illetékeket, vagy ezeket a bérlőnek kell megfizetnie külön.
 8. Viták rendezése: A szerződésnek tartalmaznia kell egy viták rendezésére vonatkozó záradékot, például hogy a felek megpróbálják először békés úton rendezni a vitáikat, mielőtt bírósághoz

Telephely bérleti szerződés minta

Másold ki egy word-be!

Ez a telephely bérleti szerződés (a továbbiakban: „szerződés”) a következő felek között jön létre:

Bérbeadó neve: [Bérbeadó neve] Székhelye: [Bérbeadó címe] Adószáma: [Bérbeadó adószáma]

Bérlő neve: [Bérlő neve] Székhelye: [Bérlő címe] Adószáma: [Bérlő adószáma]

A felek megállapodnak a következőkben:

 1. Az ingatlan tárgya Az ingatlan tárgya: [Cím], melyet a bérbeadó bérbe ad a bérlőnek a jelen szerződés keretein belül.
 2. Bérleti díj és fizetési feltételek A bérleti díj havi [összeg] forint, melynek összegét a bérlő a hónap utolsó napjáig köteles megfizetni. Az első bérleti díjat a bérbeadó az ingatlan átadásakor kézhezvételkor kéri. A bérleti díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA). A bérlő a bérleti díjat banki átutalással köteles teljesíteni az alábbi bankszámlára: [bankszámlaszám].
 3. Kaució A bérlő köteles fizetni egy kauciót, amely összege [összeg] forint, és az ingatlan bérletének lejáratáig letéti számlán marad. Amennyiben a bérlő megsérti a jelen szerződést, a bérbeadó jogosult a kauciót felhasználni a károk enyhítésére.
 4. Használati feltételek A bérlő kizárólag az ingatlanban végzett olyan tevékenységet végezhet, amely nem sérti meg a helyi szabályozást és a jogszabályokat, és amely nem veszélyezteti az ingatlan biztonságát. A bérlő nem jogosult az ingatlanon átalakítást vagy bővítést végrehajtani a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 5. Időtartam és felmondás A bérleti időszak kezdete: [dátum], és lejárata: [dátum]. A bérleti időszak vége előtt legalább 30 nappal bármely fél felmondhatja a szerződést írásban. Ha a bérlő a bérleti időszak lejárta előtt nem költözik ki az ingatlanból, a bérlőnek a bérbeadó által meghatározott napi díjat kell fizetnie, amíg az ingatlant vissza nem adja a bérbeadónak.
 6. Jogi felelősség: a) A bérbeadó köteles az ingatlant átadni olyan állapotban, amely alkalmas a rendeltetésszerű használatra. b) A bérlő köteles az ingatlant megóvni, karbantartani és tisztán tartani, és biztosítani annak rendeltetésszerű használatát. c) A bérlő felelős az ingatlanban bekövetkezett károkért és javításokért, amelyeket a bérlő okozott vagy elmulasztott bejelenteni. d) A bérbeadó nem vállal felelősséget a bérlő által az ingatlanban tárolt vagy használt anyagokkal vagy berendezésekkel kapcsolatban.
 7. Egyéb feltételek a) A bérlőnek tilos az ingatlant bérbe adni, továbbadni vagy al-bérletbe adni a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül. b) A bérlő köteles az ingatlant az átvételt követően 24 órán belül megvizsgálni, és amennyiben bármilyen hiba vagy hiányosság van, erről haladéktalanul értesíteni a bérbeadót. c) A bérlő köteles megfelelő biztosítással ellátni az ingatlant, amely magában foglalja a felelősségbiztosítást és a tűzbiztosítást. d) A bérlő nem jogosult az ingatlanon semmilyen jogot, tulajdont vagy igényt alapítani. e) A szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele csak írásbeli formában módosítható vagy felmondható.
 8. Joghatások A felek közötti bármely vita vagy jogvitás az ingatlan székhelye szerint illetékes bíróság előtt kerülhet bíróság elé.

A felek a jelen szerződést [dátum] napon írásban megkötötték.

Bérbeadó: [Bérbeadó aláírása]

Bérlő: [Bérlő aláírása]

Ez a fenti mintaszerződés csak általános útmutatás, és nem helyettesíti a jogi tanácsadást vagy a jogi dokumentumok megbízható előállítását. A pontos jogi megoldás érdekében javasoljuk, hogy fordulj jogi szakemberhez.