A garázs bérleti szerződés egy olyan jogi megállapodás, amely két fél között jön létre: az egyik a garázs tulajdonosa, a másik pedig a garázs bérlője. A garázs bérleti szerződésben meghatározzák a garázs bérleti díját, az időtartamot, amelyre a garázs bérelve lesz, valamint a bérleti díj fizetési módját és időpontját. A garázs bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a garázs általános állapotát, és az elvárásokat, amelyeket a bérlőnek be kell tartania. A garázs bérleti szerződés általában 1 évre szól, de lehet rövidebb vagy hosszabb időszakra is.

Garázs bérleti szerződés minta

Másold ki egy wordbe:

Garázsbérleti Szerződés

Kelt: [Dátum]

Az aláíró felek között megkötésre került a garázsbérleti szerződés az alábbi feltételekkel:

Bérlő neve: [Bérlő neve]

Cím: [Bérlő címe]

Telefonszám: [Bérlő telefonszáma]

E-mail cím: [Bérlő e-mail címe]

Garázs címe: [Garázs címe]

A garázs jellege: [Garázs jellege]

Bérlés kezdete: [Kezdő dátum]

Bérlés vége: [Befejező dátum]

Bérleti díj: [Bérleti díj]

Bérleti díj fizetési módja: [Fizetési mód]

Bérleti díj fizetési időpontja: [Fizetési időpont]

Bérleti díj megfizetése éves rendszerességgel történik, előre fizetéssel. A bérlőt kötelezi, hogy a bérleti díjat legkésőbb az éves fizetési időpont előtt 10 nappal megfizesse.

A garázsról szóló további információk:

  1. A garázshoz való hozzáférés módja: [Hozzáférési mód]
  2. A garázs állapota: [Garázs állapota]
  3. A garázsban elvégzendő munkák: [Elvégzendő munkák]
  4. A garázsban tárolható tárgyak: [Tárolható tárgyak]
  5. A garázsban végzett tevékenységek korlátozása: A bérlő csak a garázsban történő parkolásra, tárolásra és egyéb célú használatra jogosult. A garázsban az alábbi tevékenységek végzése tilos: autómosás, javítás, olajcsere, fűtés vagy más, tüzet okozó tevékenység.
  6. A garázsban tartózkodó személyek: A garázsba csak a bérlő és az általa megjelölt személyek tartózkodhatnak. A bérlő felelős a garázsban tartózkodó személyek viselkedéséért és tevékenységeiért.
  7. A garázs használatával kapcsolatos felelősség: A bérlő felelős a garázsban lévő tárgyak és az abban tartózkodó személyek biztonságáért. A bérlőnek gondoskodnia kell arról, hogy a garázsban ne történjen semmilyen károsodás vagy baleset.
  8. A garázs bérleti szerződés felmondása: A garázs bérleti szerződés felmondható a bérleti időszak végén, vagy az azt megelőző 30 napon belül. A bérleti szerződés bármelyik fél által felmondható, ha a másik fél megszegi a szerződésben foglalt feltételeket.
  9. Az alkalmazandó jog: A garázs bérleti szerződésre a Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

A fenti feltételek szerint a bérlő kijelenti, hogy a garázs bérleti szerződés feltételeit megismerte, és azokat elfogadja.

Bérlő aláírása: _______________________________

Dátum: _____________________________

Garázs tulajdonosának aláírása: _______________________________

Dátum: _____________________________

Tanú 1:

Tanú 2:

 

Ez a fenti mintaszerződés csak általános útmutatás, és nem helyettesíti a jogi tanácsadást vagy a jogi dokumentumok megbízható előállítását. A pontos jogi megoldás érdekében javasoljuk, hogy forduljon jogi szakemberhez.