Általában a csónak adás-vételi szerződést a vásárlás előtt kell kötni, amikor a vevő és az eladó megállapodik az üzlet feltételeiben, beleértve a csónak árát, állapotát, felszereltségét és egyéb feltételeket. Az adás-vételi szerződés az ügylet részletes feltételeit és a felek kötelezettségeit rögzíti, és megkönnyíti a későbbi jogi viták rendezését.

Csónak adásvételi szerződés tartalmi elemei

A horgászcsónak adás-vételi szerződést általában írásban kell rögzíteni, és mindkét félnek alá kell írnia. Az adás-vételi szerződés általában tartalmazza az alábbiakat:

 • Az eladó és a vevő neve és adatai
 • A csónak adatai, például típusa, modellje, éve, mérete és állapota
 • Az adásvétel ára és a fizetési feltételek
 • Az adásvétel dátuma és helye
 • Az adásvétel garanciája és a felek felelőssége
 • Az adásvétel egyéb feltételei és megjegyzései

A csónak adás-vételi szerződést mindkét félnek alaposan át kell olvasnia, és ha bármilyen kérdés vagy aggály merül fel, azt előzetesen tisztázni kell. Az adásvételi szerződés megkötése után az eladónak át kell adnia a csónakot a vevőnek, és mindkét félnek az adásvételi szerződésben rögzített feltételek szerint kell eljárnia.

Minta szerződés

Másold ki és tedd be egy wordbe:

CSÓNAK ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

Ez a szerződés létrejött [Eladó neve és címe] (a továbbiakban: Eladó) és [Vevő neve és címe] (a továbbiakban: Vevő) között [dátum], a következő feltételekkel:

 1. Eladó eladja és Vevő megvásárolja a következő csónakot:
 • Típus: [csónak típusa]
 • Modell: [csónak modellje]
 • Év: [csónak év]
 • Hossz: [csónak hossza]
 • Állapot: [csónak állapota]
  1. Az adásvétel ára: [csónak ára] [valuta].
  2. Az Eladó és a Vevő megállapodnak abban, hogy az adásvétel dátuma: [adásvétel dátuma].
  3. Az Eladó a csónak tulajdonosa, és azt tiszta címmel bírja. Az Eladó kijelenti, hogy semmi más nem terheli a csónakot, és nincs semmilyen jogi vitája, amely érinti a csónakot.
  4. Az Eladó kijelenti, hogy a csónak olyan állapotban van, ahogyan az Vevőnek átadásra kerül, és minden fontos felszerelés és dokumentum rendelkezésre áll, beleértve az érvényes vízi engedélyt, biztosítást, és a csónak karbantartási naplóját.
  5. Az Eladó átadja a csónakot Vevőnek az adásvétel dátumán és helyén.
  6. Vevő elismeri, hogy a csónak állapota megfelel az általa megvásárolni kívánt csónaknak, és hogy saját felelősségre vásárolja meg azt.
  7. Az adásvétel garanciája: Az Eladó kijelenti, hogy a csónak olyan állapotban van, ahogyan azt az adásvételi szerződés leírja, és hogy nem tud semmilyen garanciát nyújtani a csónakra.
  8. Az Eladó nem felelős semmilyen károsodásért, amely a csónak Vevő általi használata során keletkezik, beleértve a baleseteket vagy az időjárási viszonyok miatti károsodásokat.
  9. Az Eladó és a Vevő egyetértenek abban, hogy a jelen szerződés az adásvétel teljes és kimerítő leírása, és semmilyen más írásos vagy szóbeli megállapodás nem érvényes a jelen szerződésre vonatkozóan, hacsak azokat az Eladó és a Vevő írásban nem rögzítik és aláírják.
  10. Jelen szerződésben foglaltakat az Eladó és a Vevő jelenlétében írták alá.

Eladó:


[Eladó neve és aláírása]

Dátum: _______________

Vevő:


[Vevő neve és aláírása]

Dátum: _______________

Jelenlegi hely: ___________

Tanú1:

Tanú2:

Ez a fenti mintaszerződés csak általános útmutatás, és nem helyettesíti a jogi tanácsadást vagy a jogi dokumentumok megbízható előállítását. A pontos jogi megoldás érdekében javasoljuk, hogy forduljon jogi szakemberhez.